แผนงานประจำปี 2560

มกราคม 2560
5 วันแรกในการเปิดเรียนของปีการศึกษา 2560
16-31
สมัครสอบ
Trinity Rock School
(วิชากลอง กีตาร์)
28-29
ประชุมครู
กุมภาพันธ์ 2560
13
สัมมนา Aural Test
โดย Trinity College London
(วิชา Piano, Violin, Guitar Classic)
มีนาคม 2560
18-19
Mini Concert ครั้งที่ 1
ประจำปี 2560
เมษายน 2560
10-16 โรงเรียนหยุดเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
พฤษภาคม 2560
1
Pre-Exam
Trinity Rock School
มิถุนายน 2560
1-30
สมัครสอบ
Trinity College London
(วิชาเปียโน วิชากีตาร์คลาสสิก และวิชาไวโอลิน)
กรกฎาคม 2560
1-23
สมัครสอบ
London College of Music
(วิชาเปียโนสำหรับเด็กเล็ก)
10-11 จัดสัมมนาครูประจำปี 2560
17 จัดสอบของสถาบัน Trinity Rock School
สิงหาคม 2560
26-27
Mini Concert ครั้งที่ 2
ประจำปี 2560
ตุลาคม 2560
23
Pre-Exam
Trinity College London
พฤศจิกายน 2560
6-10 จัดสอบของสถาบัน Trinity College London
30 จัดสอบของสถาบัน London College Music
25 ธันวาคม 2560 - 1 มกราคม 2561
โรงเรียนหยุดเนื่องในเทศกาลปีใหม่

ดนตรี...จุดเริ่มต้นของอัจฉริยภาพ


      ใครๆ ก็อยากให้ลูกของตนเองเติบโตอย่างแข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมด้วยสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดสมวัย แต่ทำอย่างไรที่จะทำให้ลูกๆ ของเราเติบโตอย่างที่เราคาดหวังไว้

      คุณทราบหรือไม่ว่าการเรียนดนตรีช่วยเสริมสร้างอัจฉริยภาพแก่ลูกคุณได้?


"โรงเรียนดนตรีเปียโนฟอร์เต้ มีคำตอบ"


ดนตรีมีองค์ประกอบที่เหมาะสมในการกระตุ้นการทำงานของสมองได้ทั้งซีกซ้ายและซีกขวา

      สมองซีกซ้ายเป็นพื้นฐานของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การอ่าน การเขียน การพูด การคิดวิเคราะห์ และการใช้เหตุผล ส่วนสมองซีกขวาเป็นการเรียนรู้ด้านความรู้สึก จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ เสียงดนตรีช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองซีกขวา ตัวโน้ต ทำนอง และจังหวะ ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองซีกซ้าย


ดนตรีคือสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก

      ดนตรีมีหลายประเภท แต่ดนตรีที่เหมาะสมกับเด็กก็คือ ดนตรีที่มีจังหวะ ทำนอง และความกลมกลืนของเสียงอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะมีผลต่อการจัดลำดับความคิดในสมอง (Logical Thinking) ของเด็ก โดยเราสามารถที่จะให้เด็กในท้อง เริ่มฟังดนตรีได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 5 เดือน โดยคลื่นเสียงที่มีโครงสร้างเหมาะสมจะกระตุ้นเครือข่ายสายใยประสาทเกี่ยวกับการได้ยินให้พัฒนาได้รวดเร็วขึ้น


ทำไมการเรียนดนตรีคลาสสิก ถึงเหมาะกับการพัฒนาการของเด็กมากที่สุด

      มีผลวิจัยออกมาว่า “ดนตรีคลาสสิกมีผลต่อการทำงานของเซลล์สมองส่วนที่มีหน้าที่พัฒนาด้านมิติสัมพันธ์ซี่งคือการเชื่อมโยงความคิดให้เข้ากับรูปทรงและสิ่งของต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนา ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์” โดยในการทดลองพบว่า เด็กในวัยเรียนอายุต่ำกว่า 7 ปี ที่ฝึกเล่นและเรียนดนตรีอย่างสม่ำเสมอ จะมีคะแนนความสามารถด้านความสัมพันธ์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาดีกว่าเด็กที่ไม่ได้เล่นดนตรี

      โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลงานเพลงของโมซาร์ต ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการด้านมิติสัมพันธ์ และจะคงอยู่ได้นานก็ต่อเมื่อมีการฝึกฝนในช่วงอายุ 3-7 ขวบ อย่างต่อเนื่อง 2 ปีขึ้นไป ซึ่งการฝึกฝนที่เหมาะสมได้แก่ การที่เด็กได้ร้องรำทำเพลง เล่นดนตรี และประกอบกิจกรรมเข้าจังหวะ

      ดังนั้นการเรียนดนตรีจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาอัจฉริยภาพของเด็กเป็นอย่างมาก การดูแลเอาใจใส่ รู้จักกระตุ้น และต่อยอดพัฒนาการของลูกน้อยด้วยดนตรีที่เหมาะสมกับเด็กจึงเป็นสิ่งสำคัญ

Our Course


"ค้นพบอัจฉริยภาพทางดนตรีของลูกคุณ กับครูดนตรีคุณภาพที่ผ่านมาตรฐานการสอบจากสถาบันต่างประเทศ
Trinity College London, Trinity Rock School) และมหาวิทยาลัยดนตรีชั้นนำภายในประเทศ"

วิชาเปียโนสอนโดย

ครูระดับปริญญาตรี

Grade 8-FTCL

วิชาไวโอลินสอนโดย

ครูระดับปริญญาตรี

Grade 8

วิชากีตาร์คลาสสิกสอนโดย

ครูระดับปริญญาโท

Grade 8

วิชากีตาร์ไฟฟ้าสอนโดย

ครูระดับปริญญาตรี

Grade 8

วิชากลองสอนโดย

ครูระดับปริญญาตรี

Grade 8